Aannamegesprek

Het aannamegesprek vindt plaats tussen 3 en 6 maanden voordat je kind vier jaar wordt. Je ontvangt hierover een uitnodigen met datavoorstellen van de kleuterleerkrachten. Het is een verdiepend gesprek over de ontwikkeling van je kind. Je ontvangt hiervoor via de mail een biografieformulier dat de basis voor ons gesprek vormt. Deze ontvangen we graag minimaal 2 weken voordat het gesprek plaatsvindt ingevuld retour. Ook is er tijdens het gesprek ruimte voor het uitwisselen van wederzijdse verwachtingen en kunnen praktische vraagstukken aan de orde komen. Veel informatie over de school is te vinden in onze schoolgids.