Pedagogisch visie

“Wie zijn bron uit het oog verliest, zal in het heden dwalen en zijn doel niet vinden.”

Op Auryn geven we onderwijs geïnspireerd vanuit de Waldorfpedagogiek. De ‘Algemene menskunde’ van Rudolf Steiner vormt de basis voor ons pedagogisch handelen. Binnen onze schoolgemeenschap werken we vanuit het bewustzijn dat we als mens verbonden zijn met twee werelden: de geestelijke, spirituele wereld én de materiële, zichtbare wereld.
Deze gedachte vormt voor ons een belangrijke inspiratiebron. Daarom zien we een kind dan ook niet als een onbeschreven blad of een leeg vat wat gevuld moet worden, maar als een uniek wezen met een eigen weg en een eigen opgave in de wereld.

Door onze pedagogiek en het daaraan ten grondslag liggende mensbeeld willen we kinderen op hun levensweg begeleiden. Dit doen we in het bewustzijn dat een mens niet alleen uit lichaam, ziel en geest bestaat, maar dat deze drie gebieden evenwichtig benaderd moeten worden, wanneer een kind zich tot een harmonisch en zelfbewust mens wil kunnen ontwikkelen. Ons onderwijs richt zich  op de cognitieve, op de sociaal-emotionele en op de motorische ontwikkeling – evenwichtig verdeeld.

Onze motivatie om kinderen te leren lezen, schrijven en rekenen is niet omdat het moet, maar omdat (bijna) ieder kind op een bepaald moment de natuurlijke behoefde heeft om deze ontwikkelingsstappen te zetten. De lesinhoud is dus geen doel op zich, maar een middel voor de kinderen waaraan zij zich kunnen ontwikkelen.

Omdat de lesstof dus ontwikkelingsstof is, ontwerpen de leerkrachten op Auryn hun lesstof zoveel mogelijk zelf en zijn we zeer terughoudend in het gebruik van kant en klare methodes en alleen als het de ontwikkeling van de kinderen dienend is. Uiteraard vervullen we de kerndoelen zoals de overheid deze voorschrijft, echter op het moment dat de kinderen eraan toe zijn en niet vastgelegd in een schema, dat ervan uitgaat dat deze behoefte bij ieder kind op precies hetzelfde moment ontwaakt.

Wel zien we bepaalde wetmatigheden in de ontwikkeling van kinderen: kruipen, lopen, spreken bijvoorbeeld. Er zijn maar weinig kinderen, die deze volgorde omdraaien. Daarom is het ook geen probleem om met een doorgaande leerlijn te werken, echter nemen we ons de vrijheid het tempo van de leerlijn aan te passen aan de leerlingen, niet andersom.

Meer hierover kunt u lezen bij achtergronden van de Waldorfpedagogiek. (Link volgt)