De leerkrachten als hoogste autoriteit

Volwassenen zijn de voorbeelden waaraan het opgroeiende kind zich oriënteert. Dit zijn aanvankelijk vooral de ouders, maar wanneer het kind ouder wordt, zal de leerkracht hierbij een toenemende voorbeeldrol gaan vervullen.

Welk voorbeeld geeft een leerkracht wanneer deze in zijn onderwijs orders uitvoert waar hij zelf niet achter kan staan? Of lesinhoud overbrengt die hij zinloos vindt of waarvan hij denkt dat ze een geheel ander doel dienen? De pedagogische vrijheid van de leerkrachten is een noodzakelijke voorwaarde voor waarachtig onderwijs.

Daarom is Het Vrije Leerkrachten College als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Lid van deze vereniging kan alleen diegene worden die een vast dienstverband met de vereniging heeft. Dit zijn over het algemeen de leerkrachten, maar ook een schoolcoördinator, administratief medewerker of de conciërge. Zo is in principe gewaarborgd dat de doeners op school ook de besluiten nemen.

Nu heeft een vereniging, wettelijk bepaald, ook een bestuur. Dit is binnen een vereniging altijd een dienend bestuur, immers het bestuur staat ten dienste van haar leden. Tevens wordt het bestuur benoemd en ontslagen door de leden.

Binnen de ledenvergadering hanteren wij een andere besluitvorming dan gebruikelijk is met meerderheid van stemmen. Alleen diegenen die met het vraagstuk te maken hebben en de consequenties ondervinden van een besluit, kunnen mee besluiten.
Zo wordt onder andere gewaarborgd dat elk besluit met betrekking op de pedagogische koers, gedragen wordt door het leerkrachtencollege. Geen enkele leerkracht is zo gedwongen orders “van bovenaf” op te volgen.

De verenigingsstructuur waarborgt tot in het juridische – waarachtig onderwijs, waarbij de leerkracht alleen dat doet, waarvan hij overtuigd is en vanuit zijn eigen inzichten en kwaliteiten vorm geeft aan het onderwijs.