Missie

Onze school is meer dan een onderwijsplaats voor leerlingen; we vormen een sociale gemeenschap bestaande uit kinderen, ouders, leerkrachten, ondersteunend personeel en vrijwilligers, waarin iedereen in zijn rol gewaardeerd en gerespecteerd wordt.

Als schoolgemeenschap stellen wij ons tot taak om onze leerlingen te begeleiden en te ondersteunen bij het ontdekken en evenwichtig ontwikkelen van hun cognitieve, sociaal-emotionele en motorische vermogens. Door ons onderwijs willen we leerlingen in hun totale wezen zo aanspreken dat zij in vrijheid, vanuit intrinsieke motivatie hun eigen talenten en capaciteiten kunnen ontwikkelen. Daarbij leren kinderen ook te aanvaarden en te respecteren dat zij, maar ook anderen niet alles kunnen en dat dit niet erg is. In dit ontwikkelingsproces zijn wij ons onze – ook impliciete – voorbeeldfunctie zeer bewust. Het sociale gedrag van de volwassenen moet daarom helder en kloppend zijn, ook wat de innerlijke houding naar mensen en omgeving betreft.

Door deze holistische stimulans kan een mens zich evenwichtig ontwikkelen en vrij worden in het denken, voelen en willen. Hij kan zichzelf reflecteren (Wie ben ik en wat kan ik?) en wilskracht ontwikkelen (Wat wil ik doen in de wereld?) om zijn unieke weg te gaan en daarmee op een positieve wijze bij te dragen aan een gezonde toekomst van de maatschappij en de wereld.