Schooltijden

Er zijn een paar “harde” eisen vanuit de overheid, waar niet aan te tornen valt. Één daarvan is de tijd die kinderen op de basisschool moeten doorbrengen. De overheid noemt het ‘normuren’ en spreekt ervan dat een kind minimaal deze uren ‘recht op onderwijs’ heeft. Wij vinden het zeer twijfelachtig dat de overheid op deze manier in het onderwijs ingrijpt, maar ook wij moeten aan deze eis voldoen.

Uitgangspunt voor ons is dat hoe jonger de kinderen zijn, hoe minder ze op school horen te zijn – onafhankelijk ervan dat het natuurlijk heel erg leuk is bij ons. Zeker een kleuter, maar ook een net in klas 1 begonnen schoolkind hoort nog veel tijd door te brengen met spelen, en het liefst in de rustige en veilige familieomgeving. Lange dagen, waarbij ook een constante sociale uiteenzetting met de klasgenoten plaats vindt, zijn in onze ogen een te grote inspanning voor een zo jong kind. We kiezen daarom ervoor om de lange dagen pas zo laat mogelijk in de schoolloopbaan in te roosteren.

Daarom hebben we de schooldagen als volgt bepaald:

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Kleuterklassen
inloop vanaf 08:20
08:30 – 12:50 08:30 – 12:50 (oudsten tot 14:50) 08:30 – 12:50 08:30 – 12:50 08:30 – 12:50
Klas 1 & 2 08:30 – 13:00 08:30 – 15:00 08:30 – 13:00 08:30 – 13:00 08:30 – 13:00
Klas 3 08:30 – 13:00 08:30 – 15:00 08:30 – 13:00 08:30 – 15:00 08:30 – 13:00
Klas 4, 5 & 6 08:30 – 15:00 08:30 – 15:00 08:30 – 13:00 08:30 – 15:00 08:30 – 13:00