Doelstelling

VLC Auryn heeft als statutair doel ‘het verzorgen van bijzonder onderwijs en het verwezenlijken van de pedagogisch-didactische en menskundige beginselen van dr. Rudolf Steiner door het in stand houden van scholen en instellingen op basis van deze beginselen en door alle andere wettige middelen, die het gestelde doel kunnen bevorderen.’ en ‘het onderwijs zo vorm te geven dat het jonge mensen in staat stelt vrijheid in het denken, het voelen en het willen te ontwikkelen.’
Ons onderwijs is erop gericht om kinderen op te voeden tot zelfstandig, zelfbewuste, creatieve mensen die probleemoplossend kunnen denken en inzicht en waardering ontwikkelen voor de wereld om hen heen, hun eigen talenten en kwaliteiten en die van anderen.