Aannamebeleid

Mooi dat je overweegt om je kind bij Auryn op school te laten gaan. We hanteren een weloverwogen aannamebeleid, dat doen we omdat wij het belangrijk vinden dat school- en thuissituatie voor een kind op elkaar aansluiten. Tevens menen wij dat voor het vormen van een gezonde, sprankelende (school)gemeenschap verbinding nodig is, tussen leerkracht en kind, maar ook tussen ouders en leerkrachten.

We zijn ons ervan bewust dat we met de inschrijving op een leeftijd van drie jaar sterk afwijken van wat op andere scholen gebruikelijk is. We kiezen er echter bewust voor om het besluit pas dan te nemen als je kind qua ontwikkeling in de kleuterleeftijd komt. Immers willen we zorgvuldig kunnen onderzoeken of onze school en je kind bij elkaar passen. Je hebt wel de mogelijkheid je kind vroeger op een lijst te plaatsen, bijvoorbeeld bij een ontmoetingsdag (zie hieronder).

 

De stappen die we samen met je doorlopen:

Voor een gezonde en sprankelende (school)gemeenschap is verbinding nodig tussen leerkracht en kind, maar ook tussen ouders en leerkrachten.

 1. Voordat we het eerste gesprek voeren, verwachten wij van jou dat je eerst aan een van de ontmoetingsdagen hebt deelgenomen.
  Je krijgt hierdoor een indruk van onze werkwijze en wat jij en jouw kind bij ons kunnen verwachten, maar ook wat je niet kan verwachten.
 2. Nadat je een ontmoetingsdag hebt bezocht en je verdere stappen in de aannameprocedure wilt nemen, maak je een afspraak voor een eerste gesprek. Dit gesprek wordt op zijn vroegst gepland als jouw kind zijn derde verjaardag heeft gevierd. Je komt samen met je kind en voert dit eerste gesprek met een kleuterleerkracht.
  Dit schept voor ons allen de mogelijkheid een eerste bescheiden indruk van elkaar te krijgen. We bespreken dan voornamelijk praktische zaken, je kan vragen stellen en er vindt een korte rondleiding door de school plaats.
 3. Indien je voor jouw kind Auryn als school wilt kiezen, ontvang je van ons de schoolgids, het inschrijfformulier en een formulier waarin we vragen stellen m.b.t. de biografie van je kind en zijn plek in het gezin.
 4. Twee tot vier weken na dit eerste gesprek wordt je door ons uitgenodigd voor een verdiepend gesprek. Wij verwachten het biografie formulier één week daarvoor retour. Bij voorkeur nemen beide ouders/verzorgers deel aan dit gesprek. Jouw kind is bij dit gesprek niet aanwezig. In dit gesprek staat centraal:
  ◦ Kennismaking ouders/leerkracht: vanuit wederzijds interesse geven de ouders een korte schets van hun biografie, de leerkracht doet dit ook.
  ◦ Kennismaking met de biografie van het kind
  ◦ Welke vraag heb je aan onze school voor je kind?
  ◦ Verder bespreken we wat wij als school van jou als ouder verwachten.
  Dit betreft niet alleen bepaalde opgaven waar we ouders graag bij betrekken, maar ook gezamenlijke scholing. Hierbij willen wij als leerkracht samen met de ouders aan een stabiele schoolgemeenschap rondom de kinderen bouwen.
 5. Na dit gesprek nemen wij nog even de tijd om er ‘een nachtje over te slapen’. Uiterlijk drie dagen na het gesprek hoor je of Auryn onderwijs aan jouw kind kan bieden.

 

Uw kind begint op school

U kunt ervoor kiezen om uw kleuter langzaam te laten wennen aan de kleuterklas. Er bestaat de mogelijkheid om een kind enkele keren voor een (halve) dag op bezoek te laten komen in de klas. De leerkracht zal met u afspraken erover maken, hoe vaak dit gebeurt en of/wanneer u ook in de klas kan blijven. Op de eerste officiële dag gaat u samen met alle andere ouders naar buiten. Tranen en afscheidspijn, meestal eventjes, zijn normaal en een teken van een gezond hechtingsproces.

 

Procedure zij-instroom (kleuters t/m klas 6)

Wanneer je kind later in de kleuterklas of in een onderbouwklas instroomt, volgen we in principe dezelfde procedure.

 • In geval van urgentie kan de leerkracht ervoor kiezen dat afgeweken wordt van onze eis om eerst aan een ontmoetingsdag te hebben deelgenomen. Een ontmoetingsdag wordt wel zo spoedig mogelijk, d.w.z. op de eerst volgende gelegenheid, alsnog bezocht.
 • Tussen het eerste en het tweede gesprek liggen maximaal twee weken. Beide gesprekken worden door de klassenleerkracht en een collega gevoerd. Bij zij-instromers voeren wij een ‘vier-ogen-beleid’.
 • In het eerste gesprek staan de redenen voor een schoolwissel centraal. Ook nemen we, het liefst met jouw toestemming contact op met de leerkracht van de vorige school. Immers willen we een werkelijk passende plek vinden voor je kind.
 • Als de leerkracht principieel positief is over een aanname van je kind, mag het kind (tussen gesprek 1 en 2) een dag meedoen in de nieuwe klas om zelf ook een indruk te krijgen. In sommige gevallen kan het nodig zijn om je kind meerdere dagen mee te laten doen in de klas.
 • Nadat je kind zes weken op school zit, vindt er een evaluatiegesprek plaats.