Ontmoetingsdagen

Wanneer je kind bij ons op school komt, verbinden ouders, kind en leerkrachten zich met elkaar. Dit is een onuitgesproken intentie en geldt voor vele jaren. Anders dan de natuurlijke verbinding tussen ouders en kinderen, berust de verbinding met leerkrachten of een organisatie zoals Auryn op een vrije keuze.
Daarom is deelname aan een ontmoetingsdag voorwaarde voor het starten van de aannameprocedure.

Wij hebben zeer duidelijke ideeën over onze pedagogiek. Deze ideeën verschillen nogal van hetgeen nu op de ‘onderwijsmarkt’ te vinden is. Op de ontmoetingsdag zal er voldoende ruimte zijn om te proeven of dat wat wij bieden ook datgene is wat jullie verwachten. Wij willen zeker zijn dat jullie voor jullie kind(eren) een keuze maken, die gebaseerd is op kennis over onze werkwijze.

Natuurlijk hopen we jullie enthousiast te kunnen maken! Maar we vinden het net zo belangrijk, dat jullie de mogelijkheid krijgen om te voelen: hé, dit past eigenlijk toch niet zo goed bij mij of bij ons gezin. We gunnen namelijk elk kind onderwijs dat bij hem past. En daarvoor is het belangrijk dat het ook tussen school en thuis ‘klikt’. Een gezonde schoolloopbaan is mede afhankelijk van de verbinding en het wederzijdse vertrouwen tussen leerkracht en ouder. Met de ontmoetingsdagen maken we hiermee alvast een begin. We stellen het zeer op prijs als beide ouders deelnemen (mits betrokken bij de opvoeding). Als dit absoluut niet mogelijk is, horen we dit graag vooraf. Eventueel kan dan een andere datum voor diegene gevonden worden.

In tegenstelling tot de beknopte informatiebijeenkomsten gaan we op een ontmoetingsdag dieper in op onze zienswijze over de ontwikkeling van kinderen en geven een duidelijk beeld van onze werkwijze.

Deze dagen zijn uitsluitend bedoeld voor ouders en dus niet voor kinderen.

Let op

Auryn is in het schooljaar 2023/24 gestart met:
• Kleuterklassen (groep 1 & 2)
• Klas 1 (groep 3)
• klas 2 (groep 4) en
• klas 3 (groep 5)

Elk volgend schooljaar komt er een groep bij. Zo zullen we na drie jaar tot en met de zesde klas (groep 8) hebben.

Heb je nog geen kennis gemaakt met ons en ons onderwijs, dan is het zinvol om eerst een informatiebijeenkomst te bezoeken. (Niet verplicht)

Programma

Het onderstaande programma voor de dag is een indicatie –  zodat je weet wat je kan verwachten.

Tijd

Thema

Inhoud

10.00 uur Welkom en inleiding
 • Korte schets programma
 • Het mensbeeld als inspiratiebron
11.00 uur We gaan in kleinere groepen het gesprek aan.
Verdiepende vragen en informatie.
 • (Kleuter)onderwijs
 • Onderwijs en sociale structuur
 • Onderwijs en organisatiestructuur
12:15 uur Wat klonk in de groepen?
 • Inbreng deelnemers
12:30 uur Samen lunchen, wij verzorgen soep en brood
13:15 uur Het leerplan ervaren
 • Kunstzinnig werken & achtergrond
14:45 uur Koffiepauze
15.00 uur Afsluitende ronde
 • Praktische informatie
 • Weerklank deelnemers
15:30 uur Einde

Aanmelding voor een ontmoetingsdag

  Voor welke ontmoetingsdag wil je je aanmelden?

  Met hoeveel personen wil je komen?

  Sorry, wij doen niet aan reCAPTCHA van Google,
  maar willen toch wel graag weten of u een echt mens bent.
  Bent u een echt mens?
  Dan weet u de oplossing voor het volgende vraagje: