Geen digitale leermiddelen

In de eerste levensjaren zijn kinderen vooral bezig om hun motoriek en taal te ontwikkelen en daarbij mentale en sociale processen te leren kennen. Dit doen kinderen vooral met behulp van zintuiglijke, echte ervaringen. Door fysieke oefening in spel en kunst, intensief verbaal contact met mensen, en veel bezigheden om de eigen fantasie van het kind te prikkelen, worden verbindingen in de hersenen aangelegd, de zogenaamde synapsen. Deze zijn bepalend voor het verdere leven en vormen de basis voor de cognitieve ontwikkeling.

Ontwikkelingen verlopen in een bepaalde volgorde, zo moet een kind eerst stevig leren lopen, voordat het zich op de fiets of skeelers voortbeweegt. Hetzelfde geldt in het leerproces: Het is belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen dat lezen en schrijven worden aangeleerd met behulp van analoge middelen (papier, boek en potlood). De kinderen leren op Auryn eerst en vooral de klassieke cultuurtechnieken lezen, schrijven en rekenen, die noodzakelijk zijn voor alle verdere stappen in de cognitieve ontwikkeling.

Computers, maar in nog sterkere mate smartphones, nemen in onze maatschappij steeds meer ruimte in. Ze nemen ook steeds vroeger intrede in het leven van kinderen. Wij willen gezond makend onderwijs voor alle mensen die betrokken zijn bij de school. Dit betekent voor ons dat we geen digiborden in de klas gebruiken. Andere digitale educatiemiddelen (laptop, ipad) kunnen vanaf klas 5 en 6 incidenteel en doelgericht ingezet worden, mits ze de ontwikkeling van de kinderen ondersteunen.

Deze houding heeft niets te maken met oubolligheid of het afwijzen van toekomstige ontwikkelingen, maar komt voort uit onze pedagogische overtuiging. Vanuit dezelfde overtuiging en het boven genoemde gezond makende aspect is onze school WIFI vrij.

Hoewel er pas aan het einde van de basisschooltijd digitale leermiddelen echt in de handen van de leerlingen komen, werken we natuurlijk al veel vroeger aan de aanleg van wat tegenwoordig ‘mediawijsheid’ heet. Hoe ons mediabeleid er in detail uitzien, is te lezen in ons ICT beleidsplan.

Ook het ICT gebruik ‘achter de schermen’ is op Auryn terughoudend en kritisch van aard. Ook hier is geen sprake van oubolligheid. In tegendeel, wij beseffen maar al te goed wat er op de achtergrond met digitale hulpmiddelen gedaan wordt en mogelijk is. Juist dat bevestigt ons erin om voor alle ICT-oplossingen zoals bijvoorbeeld leerling-volgsystemen, in eigen beheer met eigen systemen te ontwikkelen.
Hoe we met deze digitale hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld leerling-volgsystemen in detail omgaan, is hier te lezen.

 

Digitale dementie

Onze hersenen ondergaan een continu veranderingsproces. Dit veranderingsproces heet ‘leren’ en al onze activiteiten hebben er invloed op. Het gebruik van de computer blijkt in veel gevallen minder effectief te zijn dan de reguliere vormen van leren doordat het geheugen minder gebruikt wordt.

Computergebruik op vroege kleuterschoolleeftijd kan leiden tot aandachtsstoornissen en op latere kleuterschoolleeftijd tot leesproblemen. Op basisschoolleeftijd wordt meer sociaal isolement waargenomen, zoals blijkt uit Amerikaanse en Duitse onderzoeken.