Kant & klare methodes

Waarvoor staat eigenlijk het ‘kunstzinnig onderwijs’ op een Waldorfschool? Het gaat hierbij niet om de vele creatieve vakken zoals schilderen, boetseren, handwerken en muziek (dat zijn de kunstvakken), maar om het kunstzinnig vorm geven van het gehele onderwijs, in de zin van zelf scheppend bezig zijn. Bij een (digitale) kant-en-klare methode vindt dit proces niet plaats – noch bij de leerling noch bij de leerkracht.

Wij ontkennen niet dat methodes qua didactische opbouw soms uitstekend in elkaar zitten. Maar op Auryn werken we vanuit het principe ‘de leerkracht is het boek’. We maken bewust géén structureel gebruik van lesmethodes.
Niet de volgende Cito-toets is het leidende principe in ons onderwijs maar de vraag die kinderen aan ons stellen. Het volgen van lesmethodes, met de toets als drijvende stok achter de deur, belemmert de ontwikkeling van uw kind en staat, ons inziens, een gezonde relatie tussen de leerkracht en het kind in de weg.

Op het moment dat we de leerstof voor de kinderen zelf ontwerpen, wordt de lesstof tot ontwikkelingsstof. De inhoud van de les sluit aan bij de behoefte van de klas op dat moment. Door de intensieve voorbereiding, verbindt de leerkracht zich diepgaand met de lesstof en moet zich hiermee uiteen zetten. Vanuit deze verbondenheid zal de lesinhoud veel levendiger en overtuigender bij de leerlingen aankomen.

Zoals genoemd: we gebruiken methodes niet of zeer terughoudend en ook alleen dan wanneer het de ontwikkeling van de kinderen dienend is.

Het gebruik van een methode lijkt “veilig”. Een leerkracht die de methode volgt, hoeft zich geen zorgen te maken over hiaten, over onvoldoende differentiatie, over niet kloppende kerndoelen. Dat alles kan wel gebeuren als je de methode loslaat en vanuit eigen pedagogisch kennis en levenservaring les geeft. Je kan falen, want dat is menselijk. De menselijke maat, menselijkheid staat ook voor warmte, inlevingsvermogen, creativiteit, flexibiliteit, ontwikkeling en ontmoeting!

Methode-arm onderwijs is inherent aan meer ruimte voor eigen inbreng en oplossingen van de leerlingen, want de lesstof is zelden zwart of wit, maar kleurrijk en variabel. Zoals een methode meestal met meerkeuzevragen werkt met precies één juiste antwoord, kent het zelf vormgegeven onderwijs vaak meer dan een oplossingsmogelijkheid.

Op deze plek kunnen we het niet nalaten om Multiple choice van Willem Wilmink te citeren:

Wat motten doen voor je ondergoed,
wat zure regen voor de bomen doet,
wat Satan deed voor het Paradijs,
doet multiple choice voor het onderwijs.

 

Changing Education Paradigms

Deze animatiefilm is gebaseerd op een lezing van Sir Ken Robinson. Engelstalig en helaas nog niet vertaald.
Sir Ken Robinson is een wereldberoemd onderwijs- en creativiteitsexpert en ontvanger van de RSA ‘ s Benjamin Franklin award. De RSA is een 258 jaar oude liefdadigheidsinstelling, gewijd aan het stimuleren van sociale vooruitgang en het verspreiden van wereld veranderende ideeën.
Origineel op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U