Auryn en ‘De Ondernemende School’
laten elkaar in liefde los (zomer 2022)

De afgelopen twee jaar hebben Auryn en de Ondernemende School samen gewerkt om Auryn in Zutphen van de grond te krijgen. Beide initiatieven hebben als missie om ander onderwijs voor de kinderen te faciliteren. Vanuit Auryn lag de focus op het pedagogische en vanuit de Ondernemende School op het sociale en gemeenschapsvorming.

Middels de aanpak van gedragen besluitvorming, waarbij vraagstukken worden behandeld door alle beelden mee te nemen en te vertalen in alternatieven die door iedereen gedragen kunnen worden, staat er nu een mooie school.

Maar zelfs gedragen besluitvorming kan niet voorkomen dat de wegen soms scheiden. In ons geval niet op missie niveau want daar blijven we elkaar steunen, maar meer in de praktische aard.

En hoe mooi is het dan als je middels dezelfde aanpak een gedragen besluit kunt nemen, dat het voor nu het beste is als we even allebei onze eigen route volgen. Vooral omdat de Ondernemende School inmiddels ook andere schoolinitiatieven begeleidt en met hen werkt aan de ontwikkeling van de scholen én de onderlinge samenwerking. Voor Auryn, die inmiddels een jaar verder is met de aanvraag en ontwikkeling, is deelname aan dat samenwerkingsverband nu nog niet een passende stap. We laten elkaar in liefde los om ieder de eigen ontwikkelingsweg te kunnen laten gaan die past bij ieders initiatief en blijven in het geestelijke verbonden.

Met grote wederzijdse dank voor de samenwerking tot nu toe!
Auryn wenst de Ondernemende School heel veel succes met het realiseren van veel scholen.

 


Samenwerking met ‘De ondernemende school’ (Voorjaar 2021)

In het najaar van 2020 ontstonden er in Zutphen twee initiatieven, of beter gezegd, toen ontmoetten ze elkaar.

Het drieluik Janneke Sauer, Ingrid Busink en Conrad van Pruijssen is al meer dan twee jaar bezig om een ondersteunende organisatie onder de naam “De ondernemende school” (DOS) op te zetten voor scholen, die vanuit de antroposofie, waarachtig ‘Waldorfonderwijs’ willen mogelijk maken – wel gesubsidieerd, maar daarin zo vrij mogelijk. Zij wil scholen faciliterend ter zijde staan, mede om een nieuwe sociale structuur in de cultuur van een schoolgemeenschap te verankeren – liefst van het begin af aan. Ook wil DOS als een paraplu functioneren, om eigenwijze scholen zoals Auryn te vrijwaren van niet bij de school passende invloeden vanuit regelgeving namens de overheid.

Wij, als leerkrachten voelden vooral vanuit de praktijk de behoefte aan ander onderwijs. In de gesprekken die we met elkaar voerden, werd duidelijk dat we dezelfde idealen delen. De behoefte aan verandering was sterk en we besloten de daad bij het woord te voegen… en het Vrije Leerkrachten College (VLC) werd ‘geboren’.

Toen bleek dat er tegelijkertijd twee initiatieven naast elkaar bestonden, zijn we in gesprek gekomen, niet alleen om elkaar niet voor de voeten te lopen, maar vooral om te kijken waar we elkaar kunnen ondersteunen en inspireren. DOS plande aanvankelijk om zelf een school in Zutphen op te richten, immers kan een concept alleen in de praktijk tot leven komen. Deze school moest de eerste van vele onder de paraplu van de stichting DOS worden.

Het VLC had echter als grondbeginsel de autonomie van de leerkrachten hoog op hun vaandel staan. De leerkrachten wilden, tot in de juridische organisatievorm toe, de baas van de school zijn.

Om een lang verhaal kort te maken: we zijn eruit gekomen. Mede door een vernieuwende wijze van samenwerken, hebben we een vorm gevonden om beide initiatieven tot hun recht te kunnen laten komen. Het VLC zal als zelfstandige school starten. Voor een bepaalde periode integreren we ideeën en principes rondom de sociale structuur vanuit het DOS concept op onze school, als een pilotproject.

Hierdoor is een duidelijke win – win situatie ontstaan. VLC kan steun vinden aan de rijke ervaring binnen DOS m.b.t. gemeenschaps- en besluitvorming, DOS kan haar concept als ideaal in de praktijk toetsen en eventueel uit de ervaringen hiermee bijstellen.

Aangezien we de noodzaak voor vernieuwing in sociale gemeenschappen als absoluut essentieel voor de gezonde ontwikkeling van kinderen zien, begroeten we deze samenwerking. De ideeën van DOS moeten aan de realiteit van een bestaande school getoetst worden op werkzaamheid. Aan het einde van dit proeftraject zullen we samen evalueren óf, en zo ja in welke vorm, het VLC en DOS tot een duurzame verbinding kunnen komen.

Voor meer informatie over het DOS initiatief kunt u hier terecht.